Dokumenty regulujące naszą działalność  


Podstawowym dokumentem jest oczywiście statut
Statut

Protokół z zebrania założycialskiego
Protokół

Uchwały podjęte na zebraniu założycielskim
Uchwała 1
Uchwała 2
Uchwała 3

Protokół z zebrania w Nowej Wsi 25.09.2010
Protokół

Protokół z zebrania 4.12.2010
Protokół

Protokoły z walnych zebrań zarządu
Protokół 6.11.2010
Protokół 29.11.2010

Prośba muzeum etnograficznego dotycząca publikacji książki kucharskiej z tradycyjnymi przepisami kujawskimi
Prośba 1
Prośba 2